Navigácia

Partners

.

Novinky

 • Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 22.1.2018 (pondelok) vo forme konzultácií od 15.00-18.00.

  O 17.00 sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov v školskej zborovni.

 • Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo v školskej jedálni školské kolo GO. Súťaže sa zúčastnilo 70 žiakov, ktorí súťažili v teoretickej a praktickej časti v troch kategóriach. Do okresného kola postupujú z každej kategórie traja najlepší žiaci. Všetci žiaci, ktorí dosiahli 50% a viac z celkového počtu bodov sú úspešnými riešiteľmi školského kola a získavajú 1 za zapojenie do tejto súťaže. Učitelia geografie

  Výsledky :

 • Do 9.2.2018 máte možnosť zapojiť sa do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaž bude prebiehať 19.marca 2018. Štartovné je 4 €.

  http://matematickyklokan.sk/

 • Oznamujeme terajším žiakom 4.-8. ročníka, že do 9.3.2018 majú možnosť objednať si pracovné zošity z MAT na nový školský rok 2018/2019 za 4,40 € (cena je za 2 pracovné zošity - 1 .a 2. časť).

  V prípade záujmu kontaktujte učiteľov MAT.

 • Biblická olympiáda - školské kolo sa konala 10. 1. 2018. Okruh súťaže bol zo sv. Písma, knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov, zväčša víťazi triednych kôl. Súťažilo sa v troch kolách. Traja žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postupujú do dekanátneho kola, ktoré sa bude konať 22.3.2018 v Bardejove. Štvrtý v poradí je náhradníkom. Olympiádu pripravil a organizoval ThLic.Vladimír Saloky, PhD.

  kompletné výsledky - v nasledujúcom dokumente Vysledky_Biblickej_olypiady.docx

 • V mesiaci december navštívili žiaci 7. ročníka Šarišské múzeum v Bardejove a mali možnosť prezrieť si prírodovednú zbierku, ktorá im priblížila charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska (oblasť Čergova, Ondavskej vrchoviny, Pienín, Busova a Ľubovnianskej vrchoviny).

 • Dňa 11.1.2018 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády. Prosíme prihlásených žiakov, aby prišli do školskej jedálne po 1. vyučovacej hodine. Súťaží sa v teoretickej a praktickej časti - na 2. a 3. vyučovacej hodine. V ŠJ budú pripravené atlasy na praktickú časť (môžete si priniesť aj vlastné). Prineste si písacie potreby, pravítko.

  V praktickej časti sa stretnete s úlohami na určovanie zemepisnej polohy, práca so svetovými stranami(5r.), mierka mapy (6.-9.r.)

  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa viac ako 50% celkového počtu bodov.

 • V pondelok 8. 1. 2018 cez veľkú prestávku si prosím len vyzdvihnite strav. lístky na mesiac január 2018 v jedálni cez hlavný vchod školy.

  Úhradu za stravu realizujte vždy do 15. dňa v mesiaci v určené dni v kuchynke ŠJ kôli neprístupu do kancelárie .

  V januári : 9.1.2018, 10.1.2018 a 12.1.2018.

  Vyhlasovanie zo stravy ráno do 6.30 najlepšie formou sms je akceptované iba v prípade choroby!!!! V ostaných prípadoch je potrebné vyhlasovať deň vopred do 13.30 hod.

  Platba: 1 - 4. roč. 18 x 0,88 = 15,84 €