Navigácia

Partnerská škola ZŠ a MŠ Troubky

Výmenný pobyt učiteľov ZŠ TROUBKY

Napísala Mgr.Valéria Semanová pre časopis Školské stopy

V minulom čísle nášho časopisu sme vás informovali o obnovení spolupráce našej školy so ZŠ Troubky po 24 rokoch. Aktívne rozvíjanie tejto česko- slovenskej spolupráce potvrdzuje aj fakt, že v dňoch 17. – 21. marca 2014 našu školu navštívili 2 pani učiteľky zo ZŠ Troubky, a to p.uč. Kateřina Hrubá ( učiteľka 1. stupňa) a p. uč. Karolína Haiderová ( učiteľka českého jazyka a literatúry na 2. stupni). Tieto pani učiteľky svojím pobytom v našej škole obohatili a spestrili vyučovací proces našich žiakov tým, že ich oboznámili s históriou vývinu českého jazyka a vysvetlili im spoločné i odlišné jazykové prvky češtiny a slovenčiny. Tradičnú hodinu slovenskej literatúry vystriedala hodina českej literatúry, kde im pani učiteľky čítali literárne ukážky v češtine, ktorých čítanie si mohli vyskúšať aj naši žiaci. Pozitívne ohlasy našich žiakov na vyučovanie v češtine potvrdzuje aj skutočnosť, že mnohí z nich začali praktizovať češtinu aj v hovorenom miestami „lámavom“ slove.

  Naši učitelia si však pre týchto vzácnych hostí pripravili aj zaujímavý popoludňajší program, návštevou rôznych podujatí a kultúrnych i historických pamiatok Bardejova, Prešova a Košíc mohli pani učiteľky z Čiech bližšie spoznať krásy a tradície nášho regiónu.

Pevne veríme, že sa im pobyt v našej škole páčil a ďakujeme im za ich priateľskú návštevu.

Mgr. Valéria Semanová