Navigácia

Partnerská škola ZŠ a MŠ Troubky

Výmenný pobyt učiteľov ZŠ - Raslavice

Napísala Mgr.V.Semanová a Mgr.B.Mačáková pre časopis Školské stopy

  Do ZŠ Troubky zavítali v rámci výmenného pobytu v čase od 24. do 28. marca 2014 aj p.uč. Bibiána Mačákováp. uč. Valéria Semanová.

  Po zoznámení sa so školou, ich školským systémom, s príjemným pedagogickým kolektívom nasledovala  pre nás - slovenské učiteľky pedagogická  prax. Tá nám umožnila v rámci vyučovacieho procesu priblížiť žiakom ZŠ Troubky paralely  vývinu gramatiky slovenčiny a češtiny, prostredníctvom literárnych ukážok si žiaci vyskúšali aj čítanie i hovorenie v slovenčine, ozrejmiť slovenskú históriu v kontexte s českými dejinami a formou tanečných hodín vedených p. uč . Bibiánou Mačákovou predviesť folklórne tradície z Raslavíc, ktoré sa mali možnosť žiaci tejto školy naučiť.

  Tento výmenný pobyt sme mali spestrený návštevou kultúrnych podujatí a historických miest ( Olomouc, Kroměříž, Přerov), vďaka ktorým sme spoznali krásy a zvyky tohto kraja.

  Týždeň ubehol ako voda a my sme sa domov vrátili s množstvom nových, nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a poznatkov ako v osobnej tak aj po profesionálnej stránke. Aktivity počas výmenného pobytu učiteľov nám umožnili rozšíriť si svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti.

   Poďakovanie patrí celému kolektívu ZŠ Troubky za ich milé prijatie a vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého pobytu.