Navigácia

Partnerská škola ZŠ a MŠ Troubky

Raslavice na svahu s Troubkami

Spoločný lyžiarsky výcvik v Bachledovej doline - február 2015
Napísali žiačky 9.B pre časopis Školské stopy ( špec. vydanie v štúrovčine)

Ližjarski vícvik. Pri tíchto slovách si spomeňjeme na množstvo zážitkou, ktorje sme mi- sjedmaci, uosmaci a ďevjataci prežili v dňoch od 12.1.2015 do 16.1.2015. Ňje je lahkje ich všetki dať na papjer, no spomeňjeme aspon ťje, ktorje navždi ostanú v našich srdcjach.

S velkím nadšeňím, ale aj s obavamí sme v ponďelok ráno došli do Kežmarskích Žlabou. Po ríchlom ubitovaní sme hňeď virazili na svah. Bou to víňimoční ďeň, kedi sa ňjektorí z nás po prvíkrát odvážňe postavili na liže a hňeď sa s ňimi skamaráťili. Ňebolo to lahkje, no po každom páďe sme nazbjerali odvahu postaviť sa.

Už v prví ďeň sme vďaka našim skvelím učiťelom spoznali všetki ližjarske cviki a techniki. Po náročnom dňi sme sa vráťili na ubitovňu, kďe nás už čakala večera. V ten večer prišlo to, čoho sme sa najvjac obávali. Čakali nás spoznávacje hri s našou partnerskou školou z českích Troubjek. Zo začjatku sme boli hanbliví. Porjadňe sme sa spoznali až v utorok, keď sme už spoločňe v skupinách zdolávali svahi Bachledovej dolini. Získali sme takťjež novú skúsenosť s večerním ližovaňím.

Nasledujúci ďeň nám učiťelja pripravili vílet do Aquaciti Poprad. V bazénoch sa nám všetkím páčilo. Porjadňe sme si oddíchli a načerpali sili do ďalších dňí vícviku. Vo štvrtok nás čakalo velkje prekvapeňje. Počas ližovaňja nám učiťelja pripravili súťaž v slalome, kďe sme si zmerali naše zručnosťi. Tento ďeň sa ňjesou v znamení rozlúčki s prjaťelmi z Troubjek, pretože sme spolu boli posledníkrát. Po večeri sme sa všetci viparáďili a stretli sme sa v spoločenskej mjestnosťi. Úžasňe sme sa zabavili pri ruoznich súťažjach, no hlavňe na taňečnom parkeťe. Keď sme už tancovali všetci, za pomoci ludovej hudbi sme našim novím kamarátom ukázali krásu tancou z Raslavíc. Velmi sa im to zapáčilo, a preto sme si slúbili, že pokjal buďe hudba hrať, mi ňeprestaňeme tancovať. 

V pjatok ráno nadišjeu čas lúčeňja. So slzami v očjach a s náďejou, že sa ešťe ňjekedi uviďíme, sme mávali českím prjaťelom na rozlúčku. Mi sme si užili ešťe poslední ďeň v Tatrách. Domou sme sa vráťili ako skúsení ližjari, začo ďakujeme učiťelom – inštruktorom z našej ZŠ v Raslavicjach a družobnej ZŠ Troubki, okr. Přerov , ktorí nám umožňili absolvovať tento skvelí ližjarski vícvik, na ktorí ňikdi ňezabudňeme.

 

Lucja Kmecová, Michaela Švabová a Veroňika Vaňová z 9.B