Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Deň zdravej výživy - 17.10.2018

  Deň zdravej výživy - 17.10.2018 - Obrázok 1

   

 • II.A  pri pamätníku v Kapalovej záhrade

  II.A  pri pamätníku v Kapalovej záhrade

  Na hodine prvouky v rámci témy Krajina v našom okolí sme sa vybrali k pamätníku, ktorý je postavený hrdinom zo Slovenských a Uhorských Raslavíc, ktorí bojovali a padli v 1. svetovej vojne. V mesiaci október sme si uctili zapálením sviečky tých, ktorí bojovali a padli, aby sme my mohli žiť.

                                                                                                            Mgr. Anna Vrabľová

 • Prírodovedná exkurzia MEDZEV, JASOV a KOŠICE

  Dňa 28. 9. 2018 sme sa s pani učiteľkou Suchaničovou a pani učiteľkou Artimovou zúčastnili projektu Európska noc výskumníkov, exkurzie v Jasovskej jaskyni a Hvezdárni v Medzeve. Ako prvú sme navštívili Hvezdáreň v Medzeve, kde si pre nás tunajší zamestnanci pripravili zaujímavé prednášky a pútavé pokusy. Odniesli sme si odtiaľ množstvo nových informácií. Potom naše kroky smerovali do Jasova, do Jasovskej jaskyne, kde nás opäť neminula zaujímavá časť nášho programu. Pod vedením sprievodkyne sme obdivovali krásy jaskyne.  Všímali sme si najmä bohatú kvapľovú výzdobu a našej pozornosti neunikli ani rôzne druhy netopierov. Mnohí z nás ani netušili, že na východnom Slovensku máme niečo také krásne. Poslednou zastávkou boli Košice, kde sa v obchodnom centre Optima konala Európska noc výskumníkov. Tam sme mali možnosť skúmať a pozorovať svet pod mikroskopom a vidieť rôzne chemické a fyzikálne pokusy. Z celej exkurzie sme si odniesli veľa zážitkov a zaujímavých poznatkov.

  Estera Homulková, 8.A.

 • Jeseň v školskej knižnici

  Jeseň v školskej knižnici - Obrázok 1

   

 • Súťaž s MILK-AGRO

 • Exkurzia z predmetu výtvarná výchova pre žiakov 6. a 7. ročníka

  Dňa 28.9.2018 žiaci navštívili Krásnobrodský monastier Zoslania Ducha Svätého, ktorý je jedným z najstarších a najvýznamnejších monastierov na Slovensku postavený v 14.st.Dôležitým bodom exkurzie bola prehliadka Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Krásne počasie prialo aj výstupu na vŕšok nad obcou Habura k vysokej soche kniežaťa a vojvodu Laborca.

  Pedagogický dozor: Mgr. A. Vrabľová, Mgr. A. Cvelihárová, Bc. M. Chovancová

 • Pracovné vyučovanie - aranžovanie kvetov, 3.B

  Do galérie Pracovné vyučovanie - aranžovanie kvetov, 3.B boli pridané fotografie.

 • Ďakovný list

 • Výsledky Memoriálu Jozefa Kovalčína

  Výsledky Memoriálu Jozefa Kovalčína
 • Výsledky 1. kola zberu papiera

 • Oznam ŠJ

  Oznam ŠJ

  Vyzdvihnutie stravných lístkov na mesiac

  október 2018 bude v pondelok 1.10.2018 cez veľkú prestávku v ŠJ. Stravníci, ktorí neodovzdali prihlášky na stravu, nech tak urobia čím skôr.

  Platbu za stravné lístky prosím realizujte do 10. dňa v mesiaci, počas prestávok, v určené dni

  2.10., 3.10., 5.10., 8.10.,9.10.,10.10.

  I. stupeň 21 x 0,95 = 19,95 €

  II. stupeň  21 x 1,01 = 21,21 €

  Prosím platiť aj mincami

  Iba v prípade choroby je možnosť vyhlásenia ráno formou sms - ky do 6.30 hod!!!! V prípadoch ako šk. akcie, výlety, exkurzie, pokračovanie maródky je potrebné vyhlasovanie deň vopred do 13.30 hod.

  Za neskoro vyhlásený obed je povinnosťou si ho prísť vyzdvihnúť....Odber do obedára je povolený iba pre cudzích stravníkov a tiež prvý deň choroby. Žiak, ktorý je v škole stravuje sa v školskej jedálni.

  Ďakujem za pochopenie

  0917 955 932

   

 • Kanisterapia na našej škole

  Kanisterapia na našej škole

  Milí rodičia, v tomto školskom roku Vám ponúkame možnosť, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo v rámci špeciálno-pedagogickej podpory hodín Kanisterapie (terapie so psíkom).

  Táto forma terapie bude zabezpečovaná externou kvalifikovanou a certifikovanou terapeutkou Mgr. Janou Hristovoupondelky v čase od 13:30 do 15:00 (2 skupiny po 45 min. – ako vyučovacia hodina, jeden žiak absolvuje jednu hodinu).

  Poplatok za túto formu terapie bude približne 10,- €/mesačne (v závislosti od počtu prihlásených žiakov). Bližšie informácie Vám v prípade Vášho záujmu poskytnú šk. psychologička Mgr. M. Maršalová a šk. špec. pedagogička Mgr. A. Sekeráková (kancelária špec. pedagóga, prízemie C pavilón).

  Cieľom terapie je rozvoj:

  • Zodpovednosti
  • Ohľaduplnosti
  • Tolerancie a rešpektu voči hraniciam iných
  • Jemnej a hrubej motoriky
  • Verbálnej a neverbálnej komunikačnej schopnosti
  • Kognitívnych funkcii – čítanie a počítanie

  Kanisterapia ďalej ponúka:

  • Napĺňanie emocionálnych potrieb žiaka cez telesný kontakt so psíkom – žiak dokáže ľahšie vypnúť a lepšie zvládať každodenný stres.
  • Učenie sa zvládať svoje emócie, kde sa žiak uvoľní, upokojí a zároveň je podvedome podnietený k činnosti.
  • Dotýkanie a rozprávanie sa so psíkom, ktoré znižuje psychické a fyzické vnímanie stresu žiaka v škole a mimo školy.
  • Pomoc pri upútaní a udržaní pozornosti žiaka pri činnosti.

  V rámci úvodnej hodiny mali žiaci možnosť sa zoznámiť so psíkmi rasy pudlíka toy a pudlíka kráľovského, vedených certifikovanou terapeutkou Mgr. Jankou Hristovou. Žiaci mali možnosť učesať, pohladiť psíka a odmeniť ho piškótou. Bez toho aby si to uvedomovali,  učili sa anatómii, hygiene a starostlivosti o psíka. Spolu so psíkom si žiaci precvičovali pravo – ľavú orientáciu.

  V rámci tejto hodiny sa žiaci zapájali do besedy a prirodzeným spôsobom vyjadrovali svoje vlastné skúsenosti a zážitky so zvieratkami. Naučili sa rešpektovať osobné hranice psíka – kedy smú psíka pohladiť, kedy sa s ním hrať, ako psík reaguje keď sa teší, kedy počúva a kedy ho nechať na pokoji. Niektorí žiaci mali spočiatku strach z kontaktu so psíkom, ale po skončení hodiny odchádzali uvoľnení a s úsmevom na tvári. Sme radi, že sa nám podarilo získať certifikovanú odborníčku, kanisterapeutku Mgr. Janku Hristovú.

  Takouto aktivitou sa môže pýšiť len veľmi málo škôl, v bardejovskom okrese sme jedinou školou, ktorá túto možnosť ponúka.Táto terapia je vhodná pre všetkých žiakov, či so špeciálnymi výchovnými potrebami, alebo bez nich. Kontakt žiaka so živým zvieratkami prehlbuje prosociálne správanie, vzťah k prírode a zlepšuje emocionálne, psycho-motorické, aj kognitívne zručnosti a schopnosti žiakov.

 • "Beh ulicami Raslavíc"

  "Beh ulicami Raslavíc" - Obrázok 1

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vyhodnotenie súťaže EDJ 2018

  Vyhodnotenie súťaže o najkrajší plagát pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2018:

  1. miesto: Taliansko /7. A/

  2. miesto: Rusko /7. B/

  3. miesto: Slovensko /5. A/

                                              Srdečne blahoželáme!

 • Noc výskumníkov

  Noc výskumníkov - Obrázok 1

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov - Obrázok 1

   

 • Školská knižnica

  Školská knižnica - Obrázok 1Školská knižnica - Obrázok 2

   

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na celoškolské rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2018 (pondelok) o 16.00 v školskej jedálni.

  Po jeho ukončení  budú pokračovať triedne schôdzky.

   

strana: