Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 22.1.2018 (pondelok) vo forme konzultácií od 15.00-18.00.

  O 17.00 sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov v školskej zborovni.

 • Výsledky školského kola geografickej olympiády

  Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo v školskej jedálni školské kolo GO. Súťaže sa zúčastnilo 70 žiakov, ktorí súťažili v teoretickej a praktickej časti v troch kategóriach. Do okresného kola postupujú z každej kategórie traja najlepší žiaci. Všetci žiaci, ktorí dosiahli 50% a viac z celkového počtu bodov sú úspešnými riešiteľmi školského kola a získavajú 1 za zapojenie do tejto súťaže.    Učitelia geografie

  Výsledky :

 • Úspechy stolnotenisového krúžku

   

   

 • Matematická súťaž KLOKAN

  Do 9.2.2018 máte možnosť zapojiť sa do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaž bude prebiehať 19.marca 2018. Štartovné je 4 €. 

  http://matematickyklokan.sk/

 • Pracovné zošity z matematiky - II. stupeň

  Oznamujeme terajším žiakom 4.-8. ročníka, že do 9.3.2018 majú možnosť objednať si pracovné zošity z MAT na nový školský rok 2018/2019 za 4,40 € (cena je za 2 pracovné zošity - 1 .a 2. časť).

  V prípade záujmu kontaktujte učiteľov MAT.

   

 • Biblická olympiáda -výsledky školského kola

  Biblická olympiáda  - školské kolo sa konala 10. 1. 2018. Okruh súťaže bol zo sv. Písma, knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov, zväčša víťazi triednych kôl. Súťažilo sa v troch kolách. Traja žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach postupujú do dekanátneho kola, ktoré sa bude konať 22.3.2018 v Bardejove. Štvrtý v poradí je náhradníkom. Olympiádu pripravil a organizoval ThLic.Vladimír Saloky, PhD.

  kompletné výsledky - v nasledujúcom dokumente Vysledky_Biblickej_olypiady.docx

 • Žiaci 7. ročníka navštívili Šarišské múzeum v BJ

  V mesiaci december navštívili žiaci 7. ročníka Šarišské múzeum v Bardejove a mali možnosť prezrieť si prírodovednú zbierku, ktorá im priblížila charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska  (oblasť Čergova, Ondavskej vrchoviny, Pienín, Busova  a  Ľubovnianskej vrchoviny).

   

   

 • Súťaž s firmou MILK-AGRO

   

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  Dňa 11.1.2018 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády. Prosíme prihlásených žiakov, aby prišli do školskej jedálne po 1. vyučovacej hodine. Súťaží sa v teoretickej a praktickej časti - na 2. a 3. vyučovacej hodine. V ŠJ budú pripravené atlasy na praktickú časť (môžete si priniesť aj vlastné).  Prineste si písacie potreby, pravítko.

  V praktickej časti sa stretnete s úlohami na určovanie zemepisnej polohy, práca so svetovými stranami(5r.), mierka mapy (6.-9.r.)

  Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa viac ako 50% celkového počtu bodov.

  Úspešní riešitelia budú odmenení 1.

 • Oznam ŠJ

  V pondelok 8. 1. 2018 cez veľkú prestávku si prosím len vyzdvihnite strav. lístky na mesiac január 2018 v jedálni cez hlavný vchod školy.

  Úhradu za stravu realizujte vždy do 15. dňa v mesiaci v určené dni v kuchynke ŠJ kôli neprístupu do kancelárie .

   V januári : 9.1.2018, 10.1.2018 a 12.1.2018.

   Vyhlasovanie zo stravy ráno do 6.30 najlepšie formou sms je akceptované iba v prípade choroby!!!! V ostaných prípadoch je potrebné vyhlasovať deň vopred do 13.30 hod.

  Platba:  1 - 4. roč.          18 x  0,88  =  15,84 €

              5 – 9. roč.          18 x  0,95 =   17,10 €

  Plaťte mincami.

  Ďakujeme za pochopenie.

  0917 955 932

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
strana: