Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na  rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 21.1.2019 (pondelok)

  od 15.00-18.00 vo forme konzultácií.

    

   

 • Výsledky Školského kola Biblickej olympiády

  Výsledky Školského kola Biblickej olympiády

  Výsledky Školského kola Biblickej olympiády šk. 2018/19, konanej 10.1.2019.

   

  1.    miesto: Grohoľová Miroslava Mária, 9.A - 59 bodov

  2.    miesto: Maxinová Michaela, 7.B - 51

  3.    miesto: Hudáčeková Nikola, 8.B – 42,5

  4.    miesto: Kravcová Laura, 8.A – 40 bodov; (náhradník)

   

  Blahoželáme všetkým zúčastneným. Prví traja postupujú ako družstvo do okresného kola a budú reprezentovať našu školu. Štvrtý v poradí je náhradníkom.

   

   

    

   

 • Oznam ŠJ

  Oznam ŠJ

  Stravné lístky na mesiac január 2019 si môžete vyzdvihnúť v utorok 8.1.2019 cez veľkú prestávku v kancelárii ŠJ. 

  Platbu za stravu  je povinný stravník podľa VZN (všeobecné záväzne nariadenie) uhradiť vždy do 10.dňa v mesiaci. Vzhľadom na neskorší nástup tento mesiac, uskutočnite platbu do 18.1.2019. Prosím platťe aj mincami.

  Platby I. stupeň  18 x 0,95  = 17,10 €

             II.stupeň  18 x 1,01  = 18,18 €

  Vyhlasovanie ráno sms-kou do 6.30 hod. platí iba v prípade choroby v 1.deň, podľa potreby (výlet, ošetrenie, exkurzia, súťaže) je vyhlasovanie do 13.30 deň vopred. Za neskoro odhlásenú stravu sa neposkytuje žiadna náhrada.

   

   

 • Vianočné prázdniny 22.12.2018 - 7.1.2019

   Vianočné prázdniny 22.12.2018 - 7.1.2019

   

  Prajeme Vám  pokojom a láskou naplnené vianočné sviatky.

  ZŠ - Raslavice

   

   

 • Vianočný workshop žiakov špeciálnych tried na tému "Vianočný stromček"

 • Piatok 21.12.2018

   Piatok 21.12.2018 - Obrázok 1

   

 • Pozvánka

   Pozvánka - Obrázok 1

   

 • Nové číslo školského časopisu on-line

 • Literárna súťaž "Tak píšem ja 2018"

  Do galérie Literárna súťaž "Tak píšem ja 2018" boli pridané fotografie.

  „TAK PÍŠEM JA 2018“

  Literárnu súťaž TAK PÍŠEM JA“ vyhlasuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Ide o tradičnú súťaž amatérskej literárnej tvorby na Slovensku. Výrazným špecifikom tejto súťaže je voľná téma, preto si každý súťažiaci môže vybrať tému podľa svojho vlastného výberu.  

  Do súťaže sa zapojilo 81 talentovaných autorov poézie a prózy z celého Slovenska v rôznych vekových kategóriách. Súťažné práce hodnotila odborná porota.

  Teší nás, že medzi súťažiacimi nechýbali ani žiačky našej školy, ktoré získali mimoriadne úspechy. EMKA KRAČANSKÁ získala ocenenie BRONZOVÉ PÁSMO so svojimi krátkymi prózami (Bola to vražda, Tichá láska, Čokoláda) a MIRKA GROHOĽOVÁ získala ČESTNÉ UZNANIE (V nádeji, Prvá láska).

  Dňa 14. decembra 2018 si Emka a Mirka  osobne prevzali ceny v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, kde boli pozvané na slávnostné vyhodnotenie súťaže. Súčasťou vyhodnotenia bol aj rozborový seminár, ktorého sa naše žiačky zúčastnili. Emke a Mirke srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých nápadov v ďalšom písaní.

                                                                                                                                             Mgr. Jana Hiščarová

   

   

 • Pozvánka

   Pozvánka - Obrázok 1

 • Oznam ŠJ

  Oznam ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Oznamujem všetkým stravníkom, že od pondelka 17.12.2018 už nie je možnosť vyhlasovania z obedov, z dôvodu uzatvárania skladových kariet.

   Povolený a povinný je odber do vlastného, označeného obedára, ktorý si ráno prinesiete cez zadný vchod do kuchyne na určené miesto.

  Stravníci, ktorí nemajú zaplatenú stravu, povinne uhradiť posledný deň v pondelok 17.12.2018 do 10.00 hod. !!!!

  V piatok výdaj stravy iba pre prihlásené deti bude od 9.00 hod. 0917 955 932 Vyvesené 14.12.2018

   

 • Hodina telesnej výchovy s II.B

  Do galérie Hodina telesnej výchovy s II.B boli pridané fotografie.

  V II.B na hodine telesnej výchovy sme takto využili prvý sneh.

 • Vianočné pečenie prvákov

  Do galérie Vianočné pečenie prvákov boli pridané fotografie.

  Dňa 11.12. 2018 prvácke triedy vyrábali vianočné ozdoby zo slaného cesta. Keďže sa žiaľ nedali ochutnať ako medovníčky, vynahradili sme si to sladkým vianočným punčom.

   

   

   

 • 14. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Úspechy žiakov - Školské kolo PYTAGORIÁDY

 • Noc čítania Biblie

   Noc čítania Biblie - Obrázok 1

   

   

    

   

 • Štvrtáci navštívili hvezdáreň

  Do galérie Štvrtáci navštívili hvezdáreň boli pridané fotografie.

  Štvrtáci navštívili hvezdáreň a planetárium v Prešove. Touto exkurziou si upevnili tematický celok Vesmír.

   

   

   

 • Návšteva Šarišského múzea siedmakmi

  Do galérie Návšteva Šarišského múzea siedmakmi boli pridané fotografie.

  Dňa 11. Decembra navštívili žiaci siedmeho ročníka Šarišské múzeum v Bardejove, kde si  pozreli expozíciu príroda severovýchodneho Slovenska a jej ochrana.

   

   

strana: