Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rámcová dohoda č.1 Uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Stavebné práce s DPH 29.12.2014 25.12.2014 25.12.2014 29.12.2014 COPASTAV s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rámcová dohoda č.2-2014 uzavretá v súlade s § 269 ods.2 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Elektroinštalačné práce s DPH 29.12.2014 25.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 ELRAMST s.,r.,o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rámcová dohoda č.1/2014 uzavretá v súlade s § 269 ods.2 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obcodného zákkoník) v není neskorších predpisov Inštalatérske a údržbárske práce s DPH 29.12.2014 25.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 INSTALCOMP s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru uzatvorená podľa ! 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Dodávka tovaru-športove náradie a náčinie s DPH 20.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 21.11.2014 SAGANSPORT s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rámcová dohoda uzatvorená v súlade s § 269 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov s DPH 13.11.2014 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 KAPAP ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20142302 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I.polrok 2014/2015 pre ZŠ Raslavice 1 527,20 s DPH 04.09.2014 04.09.2014 11.09.2014 04.09.2014 KAPAP ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb, Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela s DPH 07.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 11.08.2014 ELRAMST, s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Zmluva o dielo č.10/2014 podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka s DPH 01.08.2014 07.08.2014 07.08.2014 07.08.2014 COPASTAV s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Zmluva o dielo č.9/2014 podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka s DPH 10.07.2014 16.07.2014 16.07.2014 16.07.2014 COPASTAV s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2014 Zmluva o dielo č.3/2014 uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov s DPH 08.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 12.06.2014 INSTALCOMP s.r.o., Duklianska 17 ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 46061509 Služby 2,50 s DPH 30.05.2014 30.05.2014 09.06.2014 09.06.2014 1and 1 TRAVEL, s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 35374578 Učdeebné pomôcky - Tv Mgr. Stoláriková 1 075,00 s DPH 29.05.2014 29.05.2014 25.06.2014 25.06.2014 Ing. Lukáč Jozef Colosport ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 32039905 Doprava autobusom 1 777,00 s DPH 29.05.2014 29.05.2014 11.06.2014 11.06.2014 Mgr.Ján Tančin ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2014197 Učebné pomôcky pre Tv 1 075,00 s DPH 28.05.2014 28.05.2014 17.06.2014 17.06.2014 Ing. Lukáč Jozef Colosport ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 232014 Čistiace a hygienické potreby 270,33 s DPH 15.05.2014 15.05.2014 21.05.2014 15.05.2014 Erpo, rozličný tovar ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02955113 Pobyt v Aníně - športový program pre žiakov ZŠ - termín 26.05.2014 - 30.05.2014 3 738,10 s DPH 23.04.2014 23.04.2014 19.05.2014 19.05.2014 CVOK, s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 32039905 Služby, doprava, ďalšie vzdelávanie 1 664,00 s DPH 23.04.2014 23.04.2014 13.05.2014 13.05.2014 Mgr.Ján Tančin ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/006 Konferencia zamestnancov ZŠ 2 499,00 s DPH 17.04.2014 17.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 1and 1 TRAVEL, s.,r.,o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 46061509 Služby -vzdelávací zájazd 2 200,00 s DPH 26.03.2014 26.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 1and 1 TRAVEL, s.r.o., ZŠ v Raslaviciach
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 32039905 Doprava autobusom do Bratislavy - Deň učiteľov 1 227,60 s DPH 10.03.2014 10.03.2014 25.03.2014 25.03.2014 Mgr. Ján Tančin - autoškola T ZŠ v Raslaviciach
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/55