Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Martin Klempay KM Rozvrh
Riaditeľ
 
 
PaedDr. Monika Balážová BM Rozvrh
Zástupkyňa
balazovamonika@zs-raslavice.sk
 
 
PaedDr. Gabriel Balšaj, PhD. BG Rozvrh
Zástupca
gbalsaj@gmail.com
 
 
Mgr. Matúš Adamčík AMa Rozvrh
Učiteľ 2.stupňa
Triedny učiteľ: 8.A
adamcikm@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Daniel Andrijko AD Rozvrh
Učiteľ 2.stupňa
andrijko@zs-raslavice.sk
 
 
RNDr. Marta Artimová AM Rozvrh
Učiteľka
artimova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Anna Balážová BA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 2.B
balazova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Anna Cvelihárová CA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 7.B
cveliharova@zs-raslavice.sk
 
 
PaedDr. Michala Čuhová ČM Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 5.A
novotnami@centrum.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Gerbery GJ Rozvrh
Učiteľ 2.stupňa
 
 
PhDr. Oľga Guľová GO Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 8.C
gulova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Nataša Harčariková HN Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 4.A
harcarikova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Jana Hiščarová HJ Učiteľka
Triedna učiteľka: 5.B
balsajova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Martin Matej Hrebík HMM Učiteľ 1.stupňa
matej.hrebik@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Hudačeková HE Vychovávateľka
 
 
Mgr. Erika Kaňuchová KE Rozvrh
Učiteľka
kanuchova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Igor Karol KI Rozvrh
Učiteľ 2.stupňa
Triedny učiteľ: 8.B
karol@zs-raslavice.sk
 
 
PhDr. Angelika Koscová KA Rozvrh
Učiteľka
koscova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Zdenka Lazúrová LZ Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 4.C
lazurova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Slavka Liščinská LS Učiteľka
Triedna učiteľka: 3.A
liscinska@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Bibiána Mačáková MB Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Alena Majdová MA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 8.D
Triedna učiteľka: 9.D
majdova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Andrea Marcinová MA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Blanka Michtová MBl Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Gabriela Modráková Klimkovská MKG Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 9.B
modrakovaklimkovska@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Monika Palšová PM Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Peláková PV Rozvrh
Učiteľka
pelakova@zs-raslavice.sk
Foto Mgr. Andrea Raceková RacA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 6.B
racekova@zs-raslavice.sk
 
 
Ing. Anna Rákošová RakA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 9.A
rakosova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Martina Romanová RM Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 5.D
Triedna učiteľka: 7.D
romanova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Vladimír Saloky, PhD. SaV Rozvrh
Učiteľ 2.stupňa
saloky@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Jana Salokyová SJ Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 1.C
salokyova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Marianna Stavarová SM Učiteľka
Triedna učiteľka: 7.A
stavarova@zs-raslavice.sk
 
 
PaedDr. Lenka Suchaničová KL Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 9.C
 
 
Mgr. Jaroslava Štefančinová ŠJ Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 1.A
stefancinova@zs-raslavice.sk
 
 
Ing. Stanislava Vavreková VS Učiteľka
vavrekova@zs-raslavice.sk
 
 
Ing. Milan Vrabeľ VM Rozvrh
Učiteľ 2.stupňa
vrabel@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Anna Vrabľová VA Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 2.A
vrablova@zs-raslavice.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Zeleniaková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 4.B
zeleniakova@zs-raslavice.sk
Foto Mgr. Beáta Zlacká ZB Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: 3.B
zlacka@zs-raslavice.sk
 
 
Bc. Jana Balážová BJ Rozvrh
Asistentka
 
 
Mgr. Katarína Fedorčáková FK Rozvrh
Asistentka
katarina.fedorcakova@gmail.com
 
 
Bc. Monika Chovancová MCh Rozvrh
Asistentka
chovancova@zs-raslavice.sk
 
 
Bc. Monika Kuchárová KM Asistentka
 
 
Mgr. Daniela Marcinová MD Rozvrh
Asistentka
dzamborska162@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Prusáková PJ Rozvrh
Asistentka
 
 
Mgr. Janka Sučková SuJ Rozvrh
Asistentka

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019

Voľné miesta na našej škole