NAŠA PONUKA

 • Prerušenie vyučovania z dôvodu respiračných chorôb 29. - 30.1.2015

  ROZHODNUTIE

  Riaditeľ ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice

  Mgr. Igor Drotár

   

  Ako orgán štátnej správy v školstve podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe

  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  rozhodol

 • Rozhodnutie o prerušení vyučovania v 5. - 9. ročníku - 6.2.2015

  ROZHODNUTIE

  Riaditeľ ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice

  Mgr. Igor Drotár

   

  Ako orgán štátnej správy v školstve podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe

  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  rozhodol

 • Zápis žiakov do 1.ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v Raslaviciach sa uskutoční v dňoch 3. - 5. februára 2015.

  Čas: 14.00 - 17.00 hod. v zborovni školy

  Informácie pre rodičov:

  Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 1. septembra 2015 dovŕšia šiesty rok veku.
      
       Rodič či iný zákonný zástupca môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca 2015.
      

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Lyžiarsky_výcvik_január_2015_2 boli pridané fotografie.

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.1.2015.

  Program rodičovského združenia:

  začiatok o 16.30 - triedne rodičovské združenie (výchovno-vzdelávacie výsledky v 1.polroku, IV.,V.,VI.roč - škola v prírode, VII.,VIII.,IX.roč. - vodácky výcvik a iné)

 • Kam na strednú školu

  Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka.

  Kedy? 22.1.2015

  viac  informácií v pozvánke:

  Pozvanka_na_RZ_pre_9._roc.doc

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Raslaviciach
  Toplianska 144
  086 41
  RASLAVICE
 • +421 x 54 4792229

Fotogaléria