NAŠA PONUKA

 • Súťaž o najlepšiu triedu a najlepšieho žiaka v ZŠ-Raslavice

    Chceme vedieť viac a byť najlepší“

    V tomto školskom roku začína prvý ročník súťaže o "Najlepšiu triedu a nejlepšieho žiaka na našej škole. " 

     Prvé kolo súťaže začne 14.10.2015 v školskej jedálni. V tomto kole si žiaci otestujú svoje vedomosti z predmetov matematika a slovenský jazyk. 

 • Zmena rozvrhu !!!

  Od 5.10.2015 (pondelok) sa vyučuje podľa nového rozvrhu. Rozvrh si môžete pozrieť v sekcii rozvrh - verzia od 5.10.

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na 1. celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 5.10.2015 (pondelok)  o 16.30 v školskej jedálni. Po skončení celoškolského združenia, budú pokračovať stretnutia rodičov a triednych učiteľov v triedach. Po skončení triednych stretnutí sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov.

 • Zborovský hrad a šarkaniáda

    Výlet na Zborovský hrad spojený s púšťaním šarkanov, dňa 30.9.2015, pre triedy 3.A,3.B a 4.A, príjemne "narušil" každodenné klasické vyučovanie.

    Žiaci na vlastné oči videli krásu veľkolepej historickej stavby zo 14. storočia a mohli sa prejsť zákutiami hradu v ktorých pred mnohými rokmi pulzoval život stredovekej šľachty.

 • 4. 10. 2015

  Pridané nové fotografie do albumu  2015/2016.