Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2018 (štvrtok)

  od 15.00-18.00 vo forme konzultácií.

  O 17.00 sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov v školskej zborovni. Účasť je nutná!

 • Do galérie Týždeň vedy a techniky na ZŠ - Raslavice boli pridané fotografie.

  Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

  Popularizácia vedy a techniky počas Týždňa vedy a techniky i počas celého roka je aktivita, ktorá by sa mala stať súčasťou všetkých výskumných a vedeckých pracovísk, škôl nevynímajúc.

 • Dňa 26.10.2018 sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Poľska.

  Navštívili sme dve miesta. Prvé – miesto pokoja, radosti a hlbokej viery. Rodné mesto sv. otca Jána Pavla II. – Wadovice. Pri krátkej zastávke sme obišli Baziliku Blahoslavenej Panny Márie a rodný dom sv. Jána Pavla II. na hlavnom námestíčku. Na námestí sú položené veľké čierne dlaždice, na ktorých sú na jednej strane zaznamenané poľské mestá, ktoré oficiálne navštívil Ján Pavol II. ako pápež, na strane druhej krajiny s rokmi oficiálnych návštev. Na Slovensku bol sv. otec oficiálne 3x – v rokoch 1990, 1995 a 2003.

 • Pripomíname žiakom 6. – 9. ročníka , aby dňa 5. 11. 2018 (pondelok) nezabudli priniesť 1 euro na zaplatenie edukačných aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky 2018.

 • Oznam ŠJ

  0917 955 932

  Vyzdvihnutie a platba stravných lístkovn na mesiac november 2018 bude prebiehať po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018 v kancelárií ŠJ (zadný vhod) cez veľkú prestávku t.j. od 8.55 hod. Platbu za stravné lístky prosím realizujte do 10. dňa v mesiaci v kancelárií ŠJ, počas prestávok- nie v čase výdaja obeda (11.45-13.15).

  I. stupeň 20 x 0,95 = 19 € II. stupeň 20 x 1,01 = 20,20 €

  ZMENA!!!!!! Označené obedáre- bez tašiek od pondelka 5.11. umiestňujte cez zadný vchod do kuchyne na určené miesto. Zároveň Vás žiadam o dodržiavanie určeného času na výdaj obedov do obedára – vyvesený na nástenke pri vstupe v zadnej časti.

 • Riaditeľ ZŠ v Raslaviciach týmto oznamuje, že na deň 29. októbra 2018 (pondelok) udelil žiakom so súhlasom zriaďovateľa v zastúpení starostom obce Marekom Rakošom

  riaditeľské voľno.

  Riadne vyučovanie sa skončí v piatok 26.10.2018 a pokračovať bude po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

  Mgr. Martin Klempay

  riaditeľ školy