Navigácia

  • 9. 12. 2018

    Aktualizovali sme modul Úspechy žiakov

  • Do galérie Jašíkove Kysuce boli pridané fotografie.

    Jašíkove Kysuce sú celoslovenskou literárnou súťažou určenou mladým talentovaným autorom, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Do 50. ročníka tejto literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce sa svojimi prácami zapojilo 71 autorov a spolu 98 textov. Preto nás veľmi teší, že v tejto konkurencii autorov vo veku do 35 rokov získala úspech so svojou poviedkou aj žiačka 9. B Emka Kračanská. Za svoju tvorbu získala ČESTNÉ UZNANIE od poroty, ktorú tvorili významní predstavitelia súčasnej slovenskej literatúry. Víťazné práce sú uverejnené v Zborníku vybraných prác mladých autorov, ktorý vydala knižnica pri tejto príležitosti.

  • Do galérie Svätenie adventných vencov boli pridané fotografie.

  • V posledný novembrový víkend (24.-25.11.2018) sa delegácia našej školy tvorená učiteľmi, žiakmi a starostom obce Raslavice zúčastnila osláv 130. výročia školy v Troubkách v Českej republike. Sme veľmi radi, že sme mohli prispieť ku krásnemu výročiu našej družobnej školy nielen našou prítomnosťou, ale aj nádhernými piesňami a tancami našich žiakov z DFs Raslavičanik, ktoré boli publikom prijaté s nadšením. Naši českí priatelia pripravili úžasnú akadémiu, do ktorej prispeli všetky triedy troubeckej školy. Srdečnú atmosféru ťažko popísať slovami, všetci zúčastnení cítili radosť a pozitívnu energiu z nádherného podujatia. Po akadémii nasledovalo priateľské posedenie.