Navigácia

 • Výdaj stravných lístkov na mesiac jún 2018 bude v piatok 1.6.2018 v kancelárií ŠJ. Od 4.6. (pondelok) môžte uskutočňovať platby.

  Všetci stravníci sú povinní uhradiť stravu do 20.6.2018 (streda) !!!

  Preplatky budú vrátené.
  Taktiež je potrebné vyhlasovanie z obedov do 25.6.2018 (pondelok) vrátane.

  Po tomto termíne nebude možnosť vyhlasiť sa, nakoľko sa blíži aj záver školského roka (povinný odber do obedára) .
  Vyhlasovanie zo stravy v prípade choroby je možné iba v 1. deň do 6.30 hod najlepšie formou smsky, po 25.6. to neplatí, z dôvodu výpočtu množstva surovín na prípravu obedov a uzatvorenia skladových kariet.

  Platba: I. stupeň 21 x 0,88 = 18,48 €
  II. stupeň 21 x 0,95 = 19,95 €

 • Do galérie SPLAV 2018 boli pridané fotografie.

 • Vanesa Kapcová a Dávid Hovanec sa pod vedením Mgr. Matúša Adamčíka 13.06.2018 zúčastnili krajského kola v atletike na ZŠ Šmeralová Prešov. Dávid obsadil v behu na 300 m výborné 2. miesto. Vanesa Kapcová si časom 2 : 39, 05 na 800 m. vybojovala postup na Školské Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Trnave, ktoré sa uskutočnia 20.06.2018. Držme Vanese prsty.

 • Dňa 8.6.2018 sa konala úvodná hodina Kanisterapie. Ide o terapiu so živým psíkom, pomocou ktorej sa žiaci učia základným výchovným prostriedkom ako sa správne správať k zvieratám a neskôr k ľuďom.

  Cieľom terapie je rozvoj:

  • Zodpovednosti
  • Ohľaduplnosti
  • Tolerancie a rešpektu voči hraniciam iných
  • Jemnej a hrubej motoriky
  • Verbálnej a neverbálnej komunikačnej schopnosti
  • Kognitívnych funkcii – čítanie a počítanie

  Kanisterapia ďalej ponúka:

  • Napĺňanie emocionálnych potrieb žiaka cez telesn
 • Dňa 14.6.2018 sa konala úvodná hodina terapie Biofeedback. Jedná sa o tréningovú metódu, ktorá je založená na princípe spätnej väzby a na princípoch učenia. EEG umožňuje snímanie a zaznamenávanie bio-elektrickej aktivity mozgu. Pomocou biofeedbacku je možné naučiť sa aktivovať vnútorné mechanizmy žiaka, ktoré mu umožnia lepšie zvládať stres a regenerovať svoje sily.

  Cieľom terapie je zosúladiť dýchanie, krvný tlak a tlkot srdca, za účelom lepšieho zvládania stresu, rýchlejšej schopnosti uvoľnenia, zlepšenia imunity a rozvinutia lepšieho vnímania tela.

 • V závere mája sa konali majstrovstvá okresu Bardejov žiakov a žiačok základných škôl. Ich organizáciu na vysokej úrovni zvládli učitelia ZŠ Komenského. Aj v tomto školskom roku žiaci našej školy predviedli výborné výkony.

  Chlapci pod vedením Mgr. Matúša Adamčíka v zložení Dávid Hovanec a Gabriel Kuchcík z 9. A, Martin Demský a Filip Eliáš z 9. C, Silvester Kohút, Kristián Kolibab a Matej Palša z 8. A, Damián Imrich a Zef Markaj z 8. C a Dominik Pacinda sa umiestnili na 2. mieste. Nestačili len na minuloročných domácich obhajcov titulu (za zmienku stojí, že žiaci ZŠ Komenského navštevujú športové triedy so zameraním na atletiku).

 • Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2018 (pondelok) vo forme konzultácií

  od 15.00-18.00.

  O 17.00 sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov v zborovni školy.