Navigácia

  • II.A pri pamätníku v Kapalovej záhrade

    Na hodine prvouky v rámci témy Krajina v našom okolí sme sa vybrali k pamätníku, ktorý je postavený hrdinom zo Slovenských a Uhorských Raslavíc, ktorí bojovali a padli v 1. svetovej vojne. V mesiaci október sme si uctili zapálením sviečky tých, ktorí bojovali a padli, aby sme my mohli žiť.

    Mgr. Anna Vrabľová

  • Dňa 28. 9. 2018 sme sa s pani učiteľkou Suchaničovou a pani učiteľkou Artimovou zúčastnili projektu Európska noc výskumníkov, exkurzie v Jasovskej jaskyni a Hvezdárni v Medzeve. Ako prvú sme navštívili Hvezdáreň v Medzeve, kde si pre nás tunajší zamestnanci pripravili zaujímavé prednášky a pútavé pokusy. Odniesli sme si odtiaľ množstvo nových informácií. Potom naše kroky smerovali do Jasova, do Jasovskej jaskyne, kde nás opäť neminula zaujímavá časť nášho programu. Pod vedením sprievodkyne sme obdivovali krásy jaskyne. Všímali sme si najmä bohatú kvapľovú výzdobu a našej pozornosti neunikli ani rôzne druhy netopierov. Mnohí z nás ani netušili, že na východnom Slovensku máme niečo také krásne. Poslednou zastávkou boli Košice, kde sa v obchodnom centre Optima konala Európska noc výskumníkov. Tam sme mali možnosť skúmať a pozorovať svet pod mikroskopom a vidieť rôzne chemické a fyzikálne pokusy. Z celej exkurzie sme si odniesli veľa zážitkov a zaujímavých poznatkov.

  • Dňa 28.9.2018 žiaci navštívili Krásnobrodský monastier Zoslania Ducha Svätého, ktorý je jedným z najstarších a najvýznamnejších monastierov na Slovensku postavený v 14.st.Dôležitým bodom exkurzie bola prehliadka Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Krásne počasie prialo aj výstupu na vŕšok nad obcou Habura k vysokej soche kniežaťa a vojvodu Laborca.

    Pedagogický dozor: Mgr. A. Vrabľová, Mgr. A. Cvelihárová, Bc. M. Chovancová