Navigácia

 • Oznam ŠJ

  Vyzdvihnutie stravných lístkov na mesiac

  október 2018 bude v pondelok 1.10.2018 cez veľkú prestávku v ŠJ. Stravníci, ktorí neodovzdali prihlášky na stravu, nech tak urobia čím skôr.

  Platbu za stravné lístky prosím realizujte do 10. dňa v mesiaci, počas prestávok, v určené dni

  2.10., 3.10., 5.10., 8.10.,9.10.,10.10.

  I. stupeň 21 x 0,95 = 19,95 €

  II. stupeň 21 x 1,01 = 21,21 €

  Prosím platiť aj mincami

  Iba v prípade choroby je možnosť vyhlásenia ráno formou sms - ky do 6.30 hod!!!! V prípadoch ako šk. akcie, výlety, exkurzie, pokračovanie maródky je potrebné vyhlasovanie deň vopred do 13.30 hod.

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na celoškolské rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2018 (pondelok) o 16.00 v školskej jedálni.

  Po jeho ukončení budú pokračovať triedne schôdzky.

 • Dňa 17.9.2018 /pondelok/ sa na našej škole uskutoční účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa.

  Žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu.