Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Štefančinová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Marcinová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Salokyová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Vrabľová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Balážová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Liščinská
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Zlacká
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Harčariková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Zeleniaková
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Lazúrová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Michala Čuhová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hiščarová
5.D Triedny učiteľ Mgr. Martina Romanová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Mačáková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Raceková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Stavarová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Cvelihárová
7.D Triedny učiteľ Mgr. Martina Romanová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Adamčík
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Karol
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Oľga Guľová
8.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Majdová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Rákošová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Modráková Klimkovská
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Suchaničová
9.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Majdová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019