Navigácia

Zoznam tried

Názov
0 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Štefančinová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Vrabľová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Gabužďová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Liščinská
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Zlacká
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Harčariková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Zeleniaková
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Lazúrová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Balážová
4.D Triedny učiteľ Mgr. Martina Romanová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Mačáková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Raceková
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Stanislava Vavreková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Palšová
6.D Triedny učiteľ Mgr. Martina Romanová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Háberová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Karol
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Oľga Guľová
7.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Majdová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Rákošová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Modráková Klimkovská
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Suchaničová
8.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Majdová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Saloky, PhD.
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hiščarová
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Michala Čuhová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Majdová

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018