Navigácia

 • LETNÉ PRÁZDNINY

  30.06.2018 - 02.09.2018

   

 • Didaktické hry 1. – 2. ročník na heliporte leteckej záchrannej služby v Košiciach

 • Majstrovstvá SR v atletike - Vanesa Kapcová

  Do galérie Majstrovstvá SR - Vanesa Kapcová boli pridané fotografie.

  Školské Majstrovstvá Slovenska v Atletike sa uskutočnili v Trnave dňa 20. 06. 2018 kde  nechýbala ani naša  Základná škola Raslavice a najlepšia atlétka školy Vanesa Kapcová, ktorá sa časom 2 : 32, 91 na 800 m umiestnila na výbornom  6 mieste. Vanesa len tak ďalej.

  Mgr. Matúš Adamčík     

 • Účelové cvičenie

  Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

  Dňa 26. 06. 2018 na našej základnej škole prebehlo Účelové cvičenie ochrana človeka a prírody.  Zúčastnili sa ho žiaci II. stupňa ktorí preukazovali svoje znalosti a šikovnosť na jednotlivých stanovištiach. Víťazom sa stala trieda 8. A. Gratulujeme. Za vydarený priebeh patrí veľká vďaka všetkým učiteľom a žiakom. 

  Mgr. Matúš Adamčík

 • Medical Herbs

  Do galérie Medical Herbs boli pridané fotografie.

   V druhom polroku šk. r. 2017/2018 sa vybraní žiaci šiesteho ročníka zapojili do medzipredmetového projektu Anglického jazyka a Biológie - Medical Herbs realizivaného na krúžku English Club. Realizácia projektu prebiehala v podobe metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL, ktorá zahŕňa používanie dvoch jazykov, a to materinského jazyka, ktorý je dominantný a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú podávané v materinskom jazyku a niektoré aktivity prebiehajú v cudzom jazyku. Učiteľ využíva vedomosti žiakov z nejazykového  predmetu k rozvoju slovnej zásoby, gramatických a lexikálnych javov cudzieho jazyka. Žiaci sa oboznámili s názvami liečivých rastlín a možnosťami ich využitia. Svoje nadobudnuté vedomosti odprezentovali svojim spolužiakom. Mgr. Andrea Raceková, PaedDr. Lenka Suchaničová

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Úspechy žiakov

 • Didaktické hry 1. – 2. ročník na heliporte leteckej záchrannej služby v Košiciach

  Červeno – biele lietajúce sanitky nepretržite pomáhajú ľuďom v tiesni. Stretnutie s nimi nám umožnil pilot Ing. Peter Kontura, rodák z Raslavíc, ktorý lieta zo základne Poprad. Žiakom sa venoval lekár leteckej záchrannej služby MUDr. Ľuboš Poliak, ktorý povedal, že počet zásahov leteckých záchranárov priamo v teréne každoročne stúpa. Mali sme možnosť vidieť prílet vrtuľníka, ktorý práve priviezol pacienta, natankovanie leteckého paliva ( suchá nafta JET 1 A ) a rozlúčili sme sa odletom vrtuľníka na základňu Krištof 03 – Poprad. Pedagogický dozor: Mgr. A. Vrabľová, Mgr. G. Gabužďová, Bc. M. Chovancová, Mgr. S. Liščinská, Mgr. B. Zlacká.

 • Organizácia posledného týždňa v šk. r. 2017/2018

  25.6.2018 - vyučovanie podľa rozvrhu

                   - 13.00 klasifikačná a hodnotiaca porada

  26.6.2018 - Účelové cvičenie

  27.6.2018 - odovzdávanie učebníc II.stupeň

                   - úprava tried

  28.6.2018 - odovzdávanie učebníc I.stupeň

                   - 14.30 rozlúčkový večierok deviatakov

  29.6.2018 - 1.h - triednická hodina

                    - 8.00 - Sv. omša

                    - 9.00 - odovzdávanie vysvedčení

                    - 9.30 - rozlúčka so školským rokom na asfaltovom ihrisku 

                    - 11.00 - Záverečná porada učiteľov

                 

   

 • Posledná rozlúčka s pani učiteľkou Mgr. A. Novotnou

  S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že boj s ťažkou chorobou prehrala naša drahá kolegyňa

  Mgr. Antónia Novotná

                                                     * 12.6.1962                                   + 24.6.2018

  Pani Mgr. Antónia Novotná pracovala v ZŠ Raslavice ako učiteľka I. stupňa od 28.8.1995.

  Bola svedomitou učiteľkou s poctivým prístupom ku svojej práci, známa veľkou láskou k deťom a skvelým človekom.

                                                                                                                                    Česť jej pamiatke!

   

  Posledná rozlúčka s pani učiteľkou bude 26.6.2018 o 14:00 v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie.

 • Oznam ŠJ

  OZNAMUJEME VŠETKÝM STRAVNÍKOM, ŽE EŠTE V PRIEBEHU DNEŠNÉHO DŇA (piatok) DO 13.30 hod. SA MôŽTE VYHLASOVAŤ, A OD Pondelka 25.06.2018 NEBUDE MOŽNOSŤ PRIHLASOVANIA A VYHLASOVANIA ZO STRAVY, Z DôVODU :

  - ZÁVERU ŠKOLSKÉHO ROKA,

  - VÝPOČTU SUROVÍN POTREBNÝCH NA PRÍPRAVU OBEDOV,

  -POVINNÝ ODBER DO DONESENÉHO VLASTNÉHO OBEDÁRA !!!

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE

 • Boli sme poctení návštevou z Kovačice (Srbska)

  Do galérie Boli sme poctení návštevou z Kovačice (Srbska) boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok sa s našimi žiakmi stretli dvaja insitní umelci Jozef Havjar a Ján Glózik. Obidvaja sú členmi Galérie insitného umenia. Insitných maliarov sprevádzal aj učiteľ miestnej ZUŠ Mgr. Matej Bělůnek. Vo svojich obrazoch znázorňujú hlavne dedinský život podľa spomienok z detstva, maľujú ťažkú prácu panonského sedliaka, ale aj pokoj a životnú radosť.

  Mgr. Anna Vrabľová

 • Škola v prírode - Orava

  Do galérie Škola v prírode - Orava boli pridané fotografie.

  V mesiaci máj sa žiaci 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v Zuberci na Orave. Počas pobytu navštívili Brestovskú jaskyňu, skanzen, Oravskú priehradu a Oravský hrad.

  tr.uč. Balážová Anna

 • SPLAV 2018

  Do galérie SPLAV 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Napísali o nás - pribudol nový článok

  Vďaka za dobrý skutok

 • Vanesa Kapcová - postup na Majstrovstvá SR

  Vanesa Kapcová a Dávid Hovanec sa pod vedením Mgr. Matúša Adamčíka 13.06.2018 zúčastnili krajského kola v atletike na ZŠ Šmeralová Prešov. Dávid obsadil v behu na 300 m výborné 2. miesto. Vanesa Kapcová si časom 2 : 39, 05 na 800 m. vybojovala postup na Školské Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Trnave, ktoré sa uskutočnia 20.06.2018. Držme Vanese prsty. 

 • Úvodná hodina KANISTERAPIE v ZŠ Raslavice

  Dňa 8.6.2018 sa konala úvodná hodina Kanisterapie. Ide o terapiu so živým psíkom, pomocou ktorej sa žiaci učia základným výchovným prostriedkom ako sa správne správať k zvieratám a neskôr k ľuďom. 

  Cieľom terapie je rozvoj:

  • Zodpovednosti
  • Ohľaduplnosti
  • Tolerancie a rešpektu voči hraniciam iných
  • Jemnej a hrubej motoriky
  • Verbálnej a neverbálnej komunikačnej schopnosti
  • Kognitívnych funkcii – čítanie a počítanie

  Kanisterapia ďalej ponúka:

  • Napĺňanie emocionálnych potrieb žiaka cez telesný kontakt so psíkom – žiak dokáže ľahšie vypnúť a lepšie zvládať každodenný stres.
  • Učenie sa zvládať svoje emócie, kde sa žiak uvoľní, upokojí a zároveň je podvedome podnietený k činnosti.
  • Dotýkanie a rozprávanie sa so psíkom, ktoré znižuje psychické a fyzické vnímanie stresu žiaka v škole a mimo školy.
  • Pomoc pri upútaní a udržaní pozornosti žiaka pri činnosti.

  V rámci úvodnej hodiny mali žiaci možnosť sa zoznámiť so psíkmi rasy pudlíka toy a pudlíka kráľovského, vedených certifikovanou terapeutkou Mgr. Jankou Hristovou. Žiaci mali možnosť učesať, pohladiť psíka a odmeniť ho piškótou. Bez toho aby si to uvedomovali,  učili sa anatómii, hygiene a starostlivosti o psíka. Spolu so psíkom si žiaci precvičovali pravo – ľavú orientáciu. V rámci tejto hodiny sa žiaci zapájali do besedy a prirodzeným spôsobom vyjadrovali svoje vlastné skúsenosti a zážitky so zvieratkami. Naučili sa rešpektovať osobné hranice psíka – kedy smú psíka pohladiť, kedy sa s ním hrať, ako psík reaguje keď sa teší, kedy počúva a kedy ho nechať na pokoji. Niektorí žiaci mali spočiatku strach z kontaktu so psíkom, ale po skončení hodiny odchádzali uvoľnení a s úsmevom na tvári.

 • Úvodná hodina terapie Biofeedback v ZŠ Raslavice

  Dňa 14.6.2018 sa konala úvodná hodina terapie Biofeedback. Jedná sa o  tréningovú metódu, ktorá je založená na princípe spätnej väzby a na princípoch učenia. EEG umožňuje snímanie a zaznamenávanie bio-elektrickej aktivity mozgu. Pomocou biofeedbacku je možné naučiť sa aktivovať  vnútorné mechanizmy žiaka, ktoré mu umožnia  lepšie zvládať stres a regenerovať svoje sily.

  Cieľom terapie je zosúladiť dýchanie, krvný tlak a tlkot srdca, za účelom lepšieho zvládania stresu, rýchlejšej schopnosti uvoľnenia, zlepšenia imunity a rozvinutia lepšieho vnímania tela.

  Súčasťou tréningu je nácvik správneho dýchania. K jeho dosiahnutiu  je veľmi dôležité správne mentálne nastavenie žiaka – t.j. najprv sa žiak privedenie do stavu pokoja a následne potom precvičuje tie oblasti, v ktorých má ťažkosti.

  Biofeedback môže pomôcť v týchto oblastiach:

  • Poruchy pozornosti, poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia)
  • Poruchy správania (zvýšená impulzivita, hyperaktivita ADHD, ADD)
  • Poruchy rečovej komunikácie
  • Poruchy emócii (depresie, úzkosť, panika)
  • Poruchy spánku

   

  V rámci úvodnej hodiny mali žiaci, za prítomnosti rodičov, možnosť vidieť názornú ukážku so žiakom MŠ, ktorý už absolvoval 1 cyklus 30 sedení biofeedbacku. Terapeutka p. Olejárová názorne ukázala zapojenie elektród ( dve na lalokoch uší a jednu na hlave). Žiak silou svojej mysle ovládal autíčko na obrazovke monitora v počítači. Čím vyššia bola jeho aktivita mozgu, tým rýchlejšie sa autíčko hýbalo. Týmto spôsobom bola precvičovaná jedna z oblastí, v ktorých je nápomocná táto terapia a to sústredenie pozornosti.

  V budúcom školskom roku 2018/2019 plánujeme zaviesť túto terapiu do rozvrhu hodín, po dohovore so zákonnými zástupcami žiakov.

   

 • Naši atléti znova úspešní

  V závere mája sa konali majstrovstvá okresu Bardejov žiakov a žiačok základných škôl. Ich organizáciu na vysokej úrovni zvládli učitelia ZŠ Komenského. Aj v tomto školskom roku žiaci našej školy predviedli výborné výkony.

  Chlapci pod vedením Mgr. Matúša Adamčíka v zložení Dávid Hovanec a Gabriel Kuchcík z 9. A, Martin Demský a Filip Eliáš z 9. C, Silvester Kohút, Kristián Kolibab a Matej Palša z 8. A, Damián Imrich a Zef Markaj z 8. C a Dominik Pacinda sa umiestnili na 2. mieste. Nestačili len na minuloročných domácich obhajcov titulu (za zmienku stojí, že žiaci ZŠ Komenského navštevujú športové triedy so zameraním na atletiku).

  Najlepšie výkony dosiahli Gabriel Kuchcík 1. miesto v hode kriketovou loptičkou a 3. miesto vo vrhu guľou, Dávid Hovanec  1. miesto v behu na 300 m a Kristián Kolibab 2. miesto v beho na 60 m.

  Družstvo dievčat v zložení Aneta Sabolová z 9. B, Vladimíra Palšová z 9.C, Veronika Lenártová z 8. A, Lívia Gajdošová, Daniela Maníková, Aneta Salokyová a Zuzana Štiblárová z 8. B, Vanesa Kapcová a Ema Šestáková zo 7. B a Ivana Štiblárová zo 7. C pod vedením Mgr. Jaroslava Gerberyho sa zlepšili oproti minulému roku o jedno miesto a skočili tak na 3. mieste.

  Najlepšie výkony dosiahli Vanesa Kapcová 1. miesto v behu na 800 m a Vladimíra Palšová 2. miesto v skoku do výšky.

  Majstri okresu v atletike pre rok 2018 Vanesa Kapcová, Dávid Hovanec a Gabriel Kuchcík budú reprezentovať našu školu na Majstrovstvách Prešovského kraja.  Držíme im palce a všetkým menovaným žiakom a žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a obce Raslavice.

   

         Mgr. Matúš Adamčík & Mgr. Jaroslav Gerbery

   

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2018 (pondelok) vo forme konzultácií

  od 15.00-18.00.

  O 17.00 sa uskutoční stretnutie triednych dôverníkov v zborovni školy.

strana: